Privacybeleid

Doeleinden en gebruik van gegevens

Marjan Vink Klassieke homeopathie gaat zorgvuldig om met jouw privacy.

Bij het verzenden van een contactverzoek via de website wordt je gevraagd om je naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Voor een goede behandeling leg ik als je behandelend homeopaat een dossier aan. Dit is een wettelijke plicht vanuit de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens,
 • zorg draag dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

Als je behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht.

De gegevens uit je dossier kunnen alleen gebruikt worden voor de volgende doelen na overleg en goedkeuring door jou:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
 • voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • enkele gegevens uit je dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en je toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals de WGBO vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota bij hen kan declareren. Deze gegevens zijn:

 • naam, adres en woonplaats
 • geboortedatum
 • behandeldatum
 • prestatiecode en omschrijving Consult klassieke homeopathie
 • consultprijs.

Versiedatum

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 26 juni 2024.


Webproof Webdesign Wordpress